ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ

Αυτοάνοσες ασθένειες είναι οι παθήσεις που προκαλούνται από υπερβολική και λανθασμένη απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι στον ίδιο τον οργανισμό.

 

Κάποια από αυτά τα νοσήματα όπως

  1. ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

  2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ

  3. ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ

  4. ΣΥΝΔΡΟΜΟ  SJOGREN

  5. ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ

  6. ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ(Κοκκιωμάτωση Wegener, Churg-Strauss)

  7. ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

 προσβάλουν και τον πνεύμονα.

Απαιτείται πνευμονολογική εκτίμηση και παρακολούθηση με

  1. Απεικονιστικό έλεγχο ( ακτινογραφία/αξονική τομογραφία θώρακα)

  2. Σπιρομέτρηση και έλεγχο της διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων