ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα βασικότερα νοσήματα του πνεύμονα, καθώς και χρήσιμες συμβουλές και κατευθυντήριες οδηγίες (διεθνή guidelines).

copd.jpg
asthma.jpg
LungsType.jpg